Për Ne
Për Ne
02.06.2016 | 12:40
 MISIONI I BIBLIOTEKËS
 
Biblioteka e qytetit të Prishtinës është institucion kulturor, edukues e informues që grumbullon, pasuron, përpunon, mirëmban dhe ruan koleksionet e veta nga fushat e ndryshme të krijimtarisë dhe të veprimtarisë intelektuale me qëllim që t’ i bëjë të njohura dhe t’ ua vërë në dispozicion shfrytëzuesve për t’i lexuar, hulumtuar e studiuar dhe për t’ i lënë trashëgim gjeneratave të ardhshme;
 
  • Ofron qasje në materialin bibliotekar për të gjithë përdoruesit e qytetit të Prishtinës me rrethinë, pavarësisht nga raca, kombësia, gjinia, mosha, besimi fetar, gjuha, paaftësitë fizike dhe informon e ndihmon ata në përdorimin e gjetjen e tyre;
  • Bashkëpunon me bibliotekat në vend dhe jashtë vendit;
  • Organizon aktivitete kulturore dhe edukative në ambientet e saj siç janë : ekspozita të librit,  promovime, botime, tribuna, takime me krijues, orë letrare dhe veprimtari tjera;
  • Bashkëpunon me institucionet kulturore, shtëpitë botuese, shkollat dhe me komunitetin me qëllim të nxitjes së interesimit për librin dhe  të mësuarit gjatë gjithë jetës. 
Kështu foli Rugova
Kështu foli Rugova
10.04.2019 | 16:25
Në kuadër të Javës së Bibliotekës, sot në hapësirat e Bibliotekës “Hivzi Sulejmani”, u bë
Promovim libri
Promovim libri
08.04.2019 | 15:25
Në kuadër të Javës së Bibliotekës, më 10 prill 2019 (e mërkurë) duke filluar nga ora 13:00, bëhet
Fitueset e konkursit letrar
Fitueset e konkursit letrar
05.04.2019 | 09:41
Në Ditën Ndërkomëtare të Librit për Fëmijë u bë edhe përzgjedhja e tri eseve më të mira dedikuar