Çmimorja
Çmimorja
07.03.2016 | 11:06
 

Anëtarësimi

1

Anëtarësimi për 1 vit

10.00    Euro

2

Anëtarësimi për 6 muaj

   5.00   Euro

3.

Anëtarësimi për Kabinete - hulumtime shkencore  1 vit

40.00    Euro

4

Anëtarësimi për Kabinete hulumtime shkencore 6 muaj

20.00    Euro

 

 

Lirohen nga pagesat

1

Anëtarët e ngushtë të familjeve të dëshmorëvë

2

Invalidët dhe Veteranët e Luftës së UÇK-së (anëtarët e ngushtë të familjes)

3

Personat me nevoja të veçanta

4

Personat me asistencë sociale

5

Parashkollorët, fëmijët bonjak (të braktisur) dhe pensionistët

6

Lexuesit e degëve në fshatra

7

Anëtarësimi në datat kalendarike ndërkombëtare të librit

8

Dhuruesit e gjakut

9

Punonjësit e bibliotekës (anëtarët e ngushtë të familjes)

Dita Ndërkombëtare e Librit për Fëmijë
Dita Ndërkombëtare e Librit për Fëmijë
31.03.2021 | 12:58
Më, 2 prill 2021 (e premte), në ora 12:00, biblioteka “Hivzi Sulejmani” e Prishtinës në bashkëpunim
NJOFTIM PËR SALLAT E LEXIMIT
NJOFTIM PËR SALLAT E LEXIMIT
08.10.2020 | 12:48
RIFILLIMI I PUNËS ME SALLAT E LEXIMIT Biblioteka “Hivzi Sulejmani” pas punës dymujore të ofrimit të
NJOFTIM PËR HUAZIM TË LIBRIT
NJOFTIM PËR HUAZIM TË LIBRIT
12.06.2020 | 12:19
Njoftohen lexuesit përkatësisht anëtarët e bibliotekës se prej datës 15 qershor 2020 (e hënë)