Për Ne
Për Ne
02.06.2016 | 12:40
 MISIONI I BIBLIOTEKËS
 
Biblioteka e qytetit të Prishtinës është institucion kulturor, edukues e informues që grumbullon, pasuron, përpunon, mirëmban dhe ruan koleksionet e veta nga fushat e ndryshme të krijimtarisë dhe të veprimtarisë intelektuale me qëllim që t’ i bëjë të njohura dhe t’ ua vërë në dispozicion shfrytëzuesve për t’i lexuar, hulumtuar e studiuar dhe për t’ i lënë trashëgim gjeneratave të ardhshme;
 
  • Ofron qasje në materialin bibliotekar për të gjithë përdoruesit e qytetit të Prishtinës me rrethinë, pavarësisht nga raca, kombësia, gjinia, mosha, besimi fetar, gjuha, paaftësitë fizike dhe informon e ndihmon ata në përdorimin e gjetjen e tyre;
  • Bashkëpunon me bibliotekat në vend dhe jashtë vendit;
  • Organizon aktivitete kulturore dhe edukative në ambientet e saj siç janë : ekspozita të librit,  promovime, botime, tribuna, takime me krijues, orë letrare dhe veprimtari tjera;
  • Bashkëpunon me institucionet kulturore, shtëpitë botuese, shkollat dhe me komunitetin me qëllim të nxitjes së interesimit për librin dhe  të mësuarit gjatë gjithë jetës. 
Regjistrim falas në bibliotekë
Regjistrim falas në bibliotekë
31.05.2022 | 15:02
Për nder të 1 qershorit – Dita Ndërkombëtare e Fëmijëve, në bibliotekën “Hivzi Sulejmani” –
Vizitë e znj. Arta Balaj
Vizitë e znj. Arta Balaj
17.05.2022 | 12:38
Sot, për vizitë në institucionin e bibliotekës erdhi drejtoresha e Kulturës së komunës së
Vizitë nga Kopshti Dua
Vizitë nga Kopshti Dua
26.04.2022 | 13:24
Biblioteka “Hivzi Sulejmani” e Prishtinës, vatër e leximit, por mikëpritëse e vizitorëve edhe nga