Njoftim për anëtarësim
Njoftim për anëtarësim
28.02.2017 | 12:39
Njoftohen të interesuarit, se për të qenë anëtarë në Bibliotekën “Hivzi Sulejmani” të Prishtinës, nga data 1 mars 2017, anëtarësimi, përkatësisht pagesa për anëtarësim (5 euro për një vit), nuk bëhet nëpërmjet xhirollogarisë bankare, por drejtpërdrejtë në sektorin apo degën e dëshiruar, përmes dëftesave që lëshohen nga bibliotekari.
Ky njoftim vlen për të gjitha degët dhe sektorët ku është paraparë anëtarësimi me pagesë.
Njoftim për anëtarësim
28.02.2017 | 12:39
Njoftim
22.08.2016 | 12:45