Njoftim për lexuesit
Njoftim për lexuesit
29.08.2021 | 13:23
Mbështetur në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës për masat e përgjithshme dhe të veçanta për kontrollin, parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19, të datës 28 gusht 2021, pika K me nr. 50 për bibliotekat etj., ju njoftojmë se, biblioteka “Hivzi Sulejmani” - Prishtinë, pezullon aktivitetin e saj të punës me lexues deri me datë 13 shtator 2021.
Ky vendim hyn në fuqi nga data 29 gusht 2021.
Për çdo vendim tjetër ju njoftojmë me kohë.
Ju faleminderit për mirëkuptim !
Njoftim për 28 nëntor
25.11.2022 | 02:25
NJOFTIM PËR ORAR
27.06.2022 | 12:21
Njoftim për pushim
28.04.2022 | 11:04
Njoftim për lexues
13.09.2021 | 11:22
Njoftim për lexuesit
29.08.2021 | 13:23
Njoftim për masat anti-Covid
19.08.2021 | 11:09